Asalet

Firavun’un kahinleri, saltanatını yıkacak çocuğun dünyaya geleceğini haber verdiler. Firavun, ölmemek, saltanatını koruyabilmek için o sene dünyaya gelen erkek çocukları, kılıçtan geçirtmeye başladı. Cellatlar; sokak sokak, ev ev dolaşıp yeni doğmuş erkek olup olmadığını araştırıyorlardı. Bulduklarını da hemen orada öldürüyorlardı.

1- Böyle bir zamanda da, kadının biri, sancıları başlayınca, dağa çıkıp mağarada çocuğunu dünyaya getirdi. Çocuğunu orada bırakarak evine döndü. Bu çocuğu, Cenâb-ı Hakkın emriyle Cebrail aleyhisselam besleyip büyüttü. Bu kadın, soysuz bir aileye mensuptu. Çocuğun adı, Musa idi. Samira kabilesine mensup olduğu için, kendisine Samiri lakabı verilmiştir. Asalet olmayınca, Cebrail aleyhisselamın verdiği gıdaya ihanet etti. Musa aleyhisselamın kavmini, altından buzağıya taptıran kimse, bu çocuk oldu. Musa aleyhisselama karşı gelerek, Allah’a isyan etti.

2- Yine bu zamanda soylu, asil bir aileye mensup bir çocuk daha doğmuştu. Bunun adı da Musa idi. Cenab-ı Hak, onu, Firavun’un sarayında ve kucağında büyüttürdü. Hazret-i Musa’nın annesi, kalbine gelen bir ilhamla, oğlunu bir sandık içine koyarak Nil Nehri’ne bıraktı.

Firavun, nehirden gelmekte olan sandığı yakalatıp açtırdı. İçinden çıkan küçücük çocuğu öldürtmek için emir verdiyse de, hanımı Asiye buna mani olarak, “Benim için onu öldürme!.. Olur ki, bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz.” dedi. Neticede Firavun’un büyüttüğü Musa, Peygamber oldu ve Firavun’un saltanatını yıktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.